เรื่องฉบับที่วันที่ประกาศวันที่สิ้นสุดการประกาศ
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ประจำปี 2554/2220 ก.ย 255424 ก.ย 2554
ร่างประกาศโครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ดาราศาสตร์320 ก.ย 25543 ต.ค 2554
ร่างประกาศโครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ดาราศาสตร์320 ก.ย 255427 ก.ย 2554
ออกแบบและจัดพิมพ์วารสาร อพวช.120 ก.ย 255423 ก.ย 2554
ออกแบบและจัดพิมพ์วารสาร อพวช.220 ก.ย 255423 ก.ย 2554
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ประจำปี 2554/2119 ก.ย 255422 ก.ย 2554
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 10 ชุด114 ก.ย 255416 ก.ย 2554
จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ128 ก.ค 25541 ส.ค 2554
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ประจำปี 2554116 มิ.ย 255420 มิ.ย 2554
สร้างอาคารสัมมนา116 มิ.ย 255420 มิ.ย 2554
 ทั้งหมด 13 รายการ หน้า : 1/2 12